NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Được tin:

Cụ Bà PHAN THỊ CHÍNH
Pháp danh QUẢNG ĐẠO

Sinh năm: Bính Dần – 1927
Nguyên quán: Đồng Tháp, Việt Nam.

Là Nhạc Mẫu của Huynh Trưởng Tâm Dưỡng – Nguyễn Văn Nuôi
Phụ tá Ủy Viên Nghiên Huấn – Tu Thư Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới
Phụ Tá Ủy Viên Nghiên Huấn Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN
Phó Trưởng Ban Điều Hành Ban Hướng Dẫn GĐPT Biên Hòa

Đã thuận thế vô thường xả bỏ báo thân lúc 01g40′ ngày 23 tháng 6 năm 2019
(nhằm ngày 21 tháng 5 năm Kỷ Hợi) – Hưởng thượng thọ 94 tuổi.

oOo

– LỄ NHẬP QUAN: 09g45′ ngày 23 tháng 6 năm 2019 (21.5. Kỷ Hợi).
Linh cửu hiện quàn tại: Số 529/34, đường Huỳnh Văn Bánh, phường 14, quận Phú Nhuận, Tp.HCM.
– LỄ DI QUAN: 14g00 ngày 25 tháng 6 năm 2019 (23.5.Kỷ Hợi ).
Sau đó được hỏa táng tại đài hóa táng Bình Hưng Hòa, Tp.HCM.

NHẤT TÂM CHUNG LÒNG CẦU NGUYỆN HƯƠNG LINH
TỐC XÃ MÊ ĐỒ – SIÊU SANH TỊNH ĐỘ

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

oOo

Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới
Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế Giới

 

710 lượt xem