Phóng sự ảnh
HỘI THI OANH LAM TOÀN QUỐC – 2019

Tổ chức ngày 15 & 16/6/2019
tại Vĩnh Minh Tự Viện – Lâm Đồng, Việt Nam.

———=oOo=———

VÂN TẬP

LỄ KHAI MẠC

THI HÁT

THI KỂ CHUYỆN

THI VẼ

SINH HOẠT CHUNG

       

LỄ BẾ MẠC

THĂM TRẠI TRƯỜNG – HỘI NGỘ ANH CẢ

Nhóm Truyền Thông Trang Nhà gdptthegioi.org tại đất trại.

 

121 lượt xem