Hiệp kỵ 2019 : BHD GĐPT Lâm Đồng

Theo truyền thống, hàng năm vào ngày vía Đức Quán Thế Âm 19.06 Âm lịch là lễ hiệp kỵ GĐPT Lâm Đồng.

Sáng ngày 21.07.2019 (19/6 âm lịch), tại Vĩnh Minh tự viện BHD GĐPT Lâm Đồng  đã thiết Lễ Hiệp Kỵ và Cúng dường trai tăng nhân kỷ niệm 70 năm thành lập GĐPT Lâm Đồng.

Về tham dự có Huynh Trưởng Cấp Dũng Nguyên Lễ -Trần Công Lộc, Huynh Trưởng Cấp Dũng Tâm Hậu Nguyễn Đức Đôn, Anh Quảng  Tín đại diện BHD Trung Ương tại miền Khuông Việt. 467 huynh trưởng và đoàn sinh ngành Thiếu và Thanh 24 đơn vị trong tỉnh, đại diện các gia đình cố Gia trưởng, Huynh trưởng và đoàn sinh

07h 00, các đơn vị đã tề tựu tại Vĩnh Minh và dâng lễ phẩm cúng dường Hiệp Kỵ.

08h 00  HTr Cấp Dũng,  thành viên BHD  dâng hương tại Bảo tháp Cố Đại lão Hòa thượng Thượng Tâm Hạ Thanh – Khai sơn Vĩnh Minh Tự Viện  – Ân sư của GĐPT Việt Nam.

8h 30 Cung thỉnh Chư Tôn Đức Tăng – Ni quang lâm Chứng minh và hộ niệm buổi lễ kỳ siêu và tiến linh cho  chư Chơn linh, Hương linh: Chư vị Ân sư –  sáng Lập viên, Bảo Trợ, Gia Trưởng, Huynh Trưởng và Đoàn Sinh quá cố.

10h 30 Lễ Tưởng Niệm với sự chứng minh của Thượng Tọa Thích Nguyên Hiền, thành viên Hội đồng Giáo Giới GĐPT Việt Nam – cố vấn Giáo hạnh GĐPT Lâm Đồng, Chư Tôn Đức tăng – Ni.

Anh Nguyên Tín Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương  GĐPTVN  dù tuổi cao sức yếu cũng đã về tham dự, Anh đã xuất hiện trước sự nghẹn ngào xúc động của toàn thể Lam Viên Lâm Đồng .

Buổi lễ đã truy niệm công đức của Chư Ân Sư, các thế hệ Gia Trưởng, Huynh trưởng và đoàn sinh đã dày công xây dựng GĐPT Lâm Đồng trong 70 năm qua. Thượng Tọa chứng minh đã ban đạo từ tán thán tinh thần của GĐPT Lâm Đồng tổ chức lễ Hiệp kỵ và cúng dường trai tăng trang nghiêm, ấm áp tình Lam.

Vào lúc 11h30 tiến hành lễ Cúng dường Trai Tăng. Sau đó toàn thể Lam viên GĐPT Lâm Đồng cùng khách mời dùng cơm thân mật. Sau đó BHD đã gặp gỡ Huynh trưởng và đoàn sinh cùng dây thân ái.

Trước đó BHD, Ban đại diện các khu vực, BHTr các đơn vị đã đi  thắp nhang cho các Gia trưởng, huynh trưởng quá cố.

   VP.BHD Lâm Đồng

Thắp Hương Huynh trưởng quá cố GĐPT Lâm Đồng

Hiệp Kỵ chính thức GĐPT Lâm Đồng

Dâng hương tại Bảo tháp Cố Đại lão Hòa thượng Thượng Tâm Hạ Thanh – Khai sơn Vĩnh Minh Tự Viện

 Ân sư của GĐPT Việt Nam

Dâng Lễ phẩm cúng dường Hiệp Kỵ

Lễ kỳ siêu

 

Tiến linh cho  chư Chơn linh, Hương linh.

Chư vị Ân sư –  sáng Lập viên, Bảo Trợ, Gia Trưởng, Huynh Trưởng và Đoàn Sinh quá cố.

Lễ Tưởng Niệm


511 lượt xem