Huynh Trưởng cấp Dũng Quảng Giải Quyền Trưởng Ban BHD GĐPTVN tại Hải Ngoại trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ,vào ngày 2/7/2019 đã ghé thăm Huynh Trưởng cấp Dũng Tâm Vinh với tuổi đời sắp bước qua đại thọ 90 vào tháng 10 năm 2019 tại thành phố San Jose,Bắc California.

Htr. Quảng Thọ Phụ Tá Uỷ Viên Truyền Thông GĐPTVN tại Hải Ngoại chụp hình lưu niệm với Htr. Quảng Giải Quyền Trưởng BHD GĐPTVN tại Hải Ngoại trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ.

316 lượt xem