KHÁNH HÒA 

MỘT NGÀY TU HỌC BẬC LỰC CỦA  MIỀN LIỄU QUÁN VÀ BHD LÂM ĐỒNG

Nhằm nâng cao hiệu quả cho việc tu học hàng Huynh trưởng lãnh đạo, điển hình là anh chị đã, đang học bậc lực ở các địa phương. Năm 2018 , ngoài những đợt tập trung về để nghe quý Chư Tôn Thiền Đức trong Hội đồng Giáo Giới thuyết giảng những bộ kinh trong chương trình, tại Thiền viện Tuệ Quang – Quận Thủ Đức ( Sài Gòn ). Phần hành nghiên huấn Ban hướng Dẫn trung ương đã xây dựng được 05 trung tâm tu học Bậc Lực toàn quốc. Trung tâm tu học bậc Lực miền Liễu quán đã thực hiện được 03 đợt học, và năm nay, ngày 28/ 7/2019 với sự thương yêu của Hòa Thượng Trụ trì chùa Tân Chánh- Khánh Hòa, cho phép tổ chức khóa tu học để các anh chị em bậc lực thuộc miền Liễu Quán, và Ban Hướng Dẫn Lâm Đồng về khai mở khóa học. Hiện diện kỳ này có 66 huynh trưởng  bậc lực học từ năm thứ nhất đến năm thứ năm thuộc các Ban hướng dẫn Bình định – Phú Yên – Khánh Hòa – Cam Ranh –Ninh Thuận và BHD Lâm Đồng. Đặc biệt kỳ này có 10 huynh trưởng trẻ đang học bậc Trì, bậc Định tại khu vực địa phương huyện Diên Khánh cũng xin được dự thính. Với đề tài “ Tư tưởng Tịnh độ trong kinh Duy Ma Cật” , dù đang trong mùa An cư kiết hạ, Thượng tọa Thích Nhuận Châu Phó Tổng Thư Ký Ban Thường trực Hội đồng Giáo Giới, đã mở rộng giới trường về thuyết giảng. Qua một ngày học tập, toàn thể học viên tiếp thu được giáo pháp qua lời giảng dạy của Thượng tọa giảng sư, đả phá được tư tưởng yếm thế, cầu an của một số huynh trưởng GĐPT hiện nay, Thầy cũng tạo một luồng gió mới, dựa theo nội dung kinh trong việc Tịnh độ duy tâm và Tịnh độ hiện tiền…làm cho anh chị em hiểu được trách nhiệm người Huynh trưởng GĐPTVN hiện nay,  như trong kinh đã nói: “ Mục tiêu của Bồ Tát là hình thành Tịnh độ từ ngay trong Uế độ nầy, biến chúng sanh đau khổ trong Uế độ, thành chúng sanh an vui trong Tịnh độ”.

Nhờ sự giúp đở của quý bác và Huynh trưởng đoàn sinh đơn vị sở tại, nhất là chị Ủy viên xã hội Ban Hướng Dẫn Khánh Hòa về việc ăn uống, lưu trú. Các nơi về, được  nhận nhiều pháp lạc trong một ngày tu học do  trung tâm Liễu Quán, tổ chức đợt 1 năm 2019 tại Khánh Hòa kỳ nầy.,.

Tâm Kim- Phước Minh

( BĐH bậc Lực Trung tâm Liễu Quán)

2508 lượt xem