Lễ Phủ Kỳ Cố Htr Cấp Tấn GĐPTVN

Tâm Linh : Phan Văn Lê

Nguyên Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu

Vào lúc 14 giờ ngày 30 tháng 7 năm 2019, toàn thể Ban Hướng Dẫn và huynh trưởng các cấp của GĐPT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã vân tập về ai đường, nơi tổ chức tang lễ huynh trưởng cấp Tấn Tâm Linh – Phan Văn Lê. Nguyên trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu để tổ chức lễ phủ kỳ lên kim quan.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi lễ. 

VP. BHD GĐPT BRVT

191 lượt xem