NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Được tin:

Cụ Bà NGUYỄN ĐÌNH KÝ
Nhũ danh NGUYỄN THỊ KHÁ
Pháp danh ĐỒNG THIỆN
Tại gia Bồ-tát giới pháp tự Ý HẠNH

Sinh năm 1915

Là Thân Mẫu của Hòa Thượng THÍCH HẢI TẠNG
Phó Tổng Thư Ký Thường Trực Hội Đồng Giáo Giới
Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

Đã an tường xả báo thân lúc 20g00 ngày 22 tháng 7 năm 2019
(nhằm ngày 20 tháng 6 năm Kỷ Hợi)
Hưởng thượng thượng thọ 104 tuổi.

NHẤT TÂM NGUYỆN CẦU
CHƠN LINH ƯU-BÀ-DI ĐỒNG THIỆN – TỰ Ý HẠNH
NHẤT NIỆM SIÊU THĂNG AN LẠC QUỐC.

Thành kính phân ưu cùng Hòa Thượng Phó Tổng Thư Ký
Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN và toàn thể Tang Gia Hiếu Quyến.

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Ban Thường Trực và toàn thể Thành Viên
Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng GĐPTVN.

Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới.

—— oOo ——

THÔNG TIN TANG LỄ:

– LỄ NHẬP QUAN: 17g00 ngày 23 tháng 7 năm 2019 (21.6. Kỷ Hợi).
Linh cửu hiện quàn tại: Thôn Kiệu Châu, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.
– LỄ DI QUAN: 07g30′ ngày 27 tháng 7 năm 2019 (25.6.Kỷ Hợi)
An táng tại nghĩa trang quê nhà.

1237 lượt xem