Nam Mô A Di Đà Phật

BAN HƯỚNG DẪN GĐPT LÂM ĐỒNG
BAN HUYNH TRƯỞNG GĐPT PHỔ MINH
VÀ TANG GIA QUYẾN THUỘC

Vô cùng thương tiếc báo tin:

Huynh Trưởng Cấp Tập GĐPTVN

NGUYỄN KHOA THÀNH
Pháp danh Như Thành

Sinh năm 1959
Nguyên quán: Thừa Thiên – Huế

Đoàn Trưởng Oanh Vũ Nam GĐPT Phổ Minh

là thân phụ của:
Đại Đức Thích Hoằng Như – Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT Linh Phổ, Lâm Đồng
Huynh Trưởng Quảng Hưng – Nguyễn Khoa Bảo Thịnh
Huynh Trưởng Quảng Đức – Nguyễn Thị Khánh

Đã xả báo thân ngày 19/7/2019 (nhằm ngày 17.6.ÂL Kỷ Hợi)
Tại Lâm Đồng, Việt Nam – Hưởng thọ 61 tuổi

Nguyện cầu Hương Linh
NƯƠNG BÓNG THUYỀN TỪ – VÃNG SANH CỰC LẠC

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

 

 

972 lượt xem