Lễ Khai Mạc Trại Họp Bạn & Hội Thảo Viên Lạc,Huynh Trưởng GĐPTVN tại Hoa Kỳ tổ chức tại Miền Bắc California,Miền Liễu Quán ngày 31 tháng 8 năm 2019 với 140 Huynh Trưởng Trại Sinh và BQT,cố vấn Trại,BHD Hoa Kỳ về tham dự.Chứng Minh có Đại Lão Hoà Thượng Thích Thắng Hoan,Chánh Văn Phòng GHPGVNTNHK,chư tôn đức tăng ni,quý anh chị Hội Đồng cấp Dũng,Tấn,Đại diện BHD Trung Ương GĐPTVN tại Hoa Kỳ và các phái đoàn BHD Miền Thiện Minh,Liên Đoàn Cựu Huynh Trưởng Huệ Năng, Cư Sỹ Phật Tử ,Hội Phật Giáo Hải Nhuận về tham dự. Mở đầu là Đoàn diễn hành của các đơn vị GĐPT về tham dự tiến vào hội trường. Một vài hình ảnh Lễ Khai Mạc

 
 

345 lượt xem