Chủ Nhật ngày 15.09.2019 (17.08. Kỷ Hợi PL 2563)

Hòa thượng Thích Thái Hòa thành viên Hội đồng Giáo giới GĐPT Việt Nam, Thượng tọa Thích Từ Nguyện cố vấn Giáo hạnh GĐPT Đà Nẵng, trụ trì chùa Báo Ân, và chư tôn đức chùa Phước Duyên, thành phố Huế, đại diện Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam trên Thế Giới và Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại Quốc nội gồm Huynh trưởng cấp Dũng Nguyên Hoành Lê Văn San, Huynh trưởng cấp Dũng Tâm Huy Phan Đình Thăng, Huynh trưởng cấp Tấn Minh Trung Đặng Viên Ngọc Trai cùng đại diện BHD Đà Nẵng và GĐPT Từ Ân tháp tùng đã đến Campuchia dự Lễ Thành lập: – GĐPT Đại Hạnh tại chùa Đại Hạnh, huyện Kampong, tỉnh Chhnang, Cambodia. – GĐPT An Hòa tại chùa An Hoà, huyện Kampong, tỉnh Chhnang, Vương Quốc Campuchia. Vui sướng thay! Những mầm măng GĐPT vừa mọc lên nơi vườn Lam Tại Campuchia! Xin hòa cùng những vườn Lam đang tỏa ra khắp nơi trên quả địa cầu này. Cầu xin chư Phật, chư Bồ-tát, chư Hộ Pháp gia trì, bảo hộ cho những mầm măng hôm nay được tưới tẩm để trở thành những hàng tre cứng cáp, bụi tre vững chắc và những lũy tre dũng mãnh.

Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ tát Ma-ha-tát.

 

Cung nghinh chư tôn đức từ Việt Nam sang Campuchia

Hoà thượng Thích Thái Hoà và chư tôn đức

Gia Đình Phật Tử Đại Hạnh

Trại Họp Bạn Đại Hạnh

Thành lập GĐPT An Hoà tại Chùa An Hoà, Huyện Kampong, Tỉnh Chhnang, Vương Quốc Campuchia

 

Gia Đình Phật Tử An Hoà

751 lượt xem