3 ngày trại họp bạn và hội thảo Huynh Trưởng mang tên Viên Lạc 30/8 – 1/9/2019 tại bắc California,Miền Liễu Quán đã thành công viên mãn. Bốn tiểu trại: Tâm Huệ, Hồng Liên, Minh Dũng, Nguyên Phương mang lại không khí vui tươi sôi động với các đề tài hội thảo, trại sinh đã góp ý nhiệt tình và các nhóm đã thuyết trình sự hiểu biết qua đề tài đã thảo luận. Trại Viên Lạc đã có đêm văn nghệ đặc sắc,nhiều cảm xúc: Ngọn Đuốc Tâm Minh, Tiếng Trống Mê Linh, Đêm Chôn Dầu Vượt Biển.Lễ Khai Mạc với sự chứng minh của Đại Lão Hoà Thượng Chánh Văn Phòng GHPGVNTNHK và quý Chư Tôn Đức Tăng Ni,các phái đoàn BHD Trung Ương, BHD Miền Thiện Minh,Liên Đoàn Cựu Huynh Trưởng Huệ Năng. Đêm Lửa Trại với những tiết muc hay, cảm xúc, những giây phút lắng động tưởng nhớ đến ngọn lửa Bồ Tát Viên Lạc, cùng nhau xiết tay yêu thương lục hoà. Trại có được những thức ăn ngon,đầy đủ do khối yểm trợ Miền Liễu Quán đảm trách,chị Trưởng Ban và Huynh Trưởng phu quân đã âm thầm làm việc ngày đêm lo thức ăn,các vật dụng yểm trợ cho trại, kỷ thuật trại rất đẹp công phu.Trại Viên Lạc đã có những giờ phút sinh hoạt kết thân,trò chơi nhỏ vận động rất sôi nổi làm cho trại sinh tham dự có được tinh thần hăng say. Lễ Tưởng Niệm Bồ Tát thánh tử đạo Viên Lạc nhiều cảm xúc tưởng niệm sự hy hiến của chư vị Thánh Tử Đạo cho đạo pháp.

Mong rằng lần trại sau sẽ có nhiều trại sinh tham dự đông đủ.

Tin ảnh: Quảng Thọ

323 lượt xem