BHD GĐPT Đồng Nai

Tang Lễ Huynh Trưởng Cấp Tấn .Tâm Tây – Nguyễn Văn Sơn

 

Nay anh đã đi rồi

Một người anh quý kính !

Người anh Trưởng của BHD GĐPT Đồng Nai Anh Tâm Tây – Nguyễn Văn Sơn. Huynh trưởng cấp Tấn GĐPT Việt Nam. Thư kí BĐD Miền Khánh Hòa, Tổng thư kí BHD GĐPT Đồng Nai đã xã báo thân vào lúc 5 giờ 20 phút ngày 23 tháng 10 năm 2019.

Nhận được tin buồn BHD Đồng Nai cùng các anh chị Huynh trưởng Tỉnh đã đến tư gia của anh thành lập ban tang lễ và cử Huynh trưởng túc trực bên ai đường để cùng với gia đình chung lo tang lễ cho anh. Lễ phủ kì lên kim quan do BHD Đồng nai đảm nhiệm hoàn thành lúc 9 giờ ngày 24 tháng 10 năm 2019 và cùng lúc BHD GĐPT Việt Nam đã làm lễ tấn phong cấp Dũng cho anh.

Sau buổi lễ tấn phong cùng với toàn thể anh chị lam viên BHD đã vân tập về ai đường để tổ chức lễ tưởng niệm công đức người anh Trưởng đã quá cố. Lễ tưởng niệm được tổ chức trang trọng dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Minh Tâm, viện chủ chùa Phật Ân – Thành viên hội đồng tăng già bản thệ. Phó ban ngoại vụ hội đồng giáo giới GĐPT VN, cùng với Thượng Tọa Thích Nhuận Thiền thành viên hội đồng giáo giới GĐPT VN đồng chứng minh buổi lễ. Cùng sự hiện diện của các anh chị BHD Trung Ương , hội đồng cấp Tấn GĐPT Miền Khánh Hòa, cùng đông đủ anh chị các cấp, BHD Tỉnh, BHT các đơn vị GĐPT Đồng Nai.

Trong buổi lễ Anh Tâm Từ Ủy viên Nội vụ BHD Đồng Nai đã tuyên đọc tiểu sử anh Tâm Tây- Nguyễn Văn Sơn, Anh Tâm Lan – PT ban ngành NAm BHD tỉnh đã đọc điếu văn . Hòa Thượng Thích Minh Tâm đã truy tán công đức và ban đạo từ trong buổi lễ. Sáng Ngày 25 tháng 10 năm 2019 đoàn xe tang đã chở linh cửu của anh về thăm lại chùa Long Thọ và Văn phòng BHD Tỉnh Đồng Nai nơi mà anh đã dành cả cuộc đời cống hiến và phụng sự cho tổ chức áo lam.

Hôm nay chúng em xin được đốt nén tâm hương nguyện cầu chơn linh anh sớm vãng sanh về niềm tịnh cảnh.
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật.
Huynh trưởng cùng đoàn sinh nghẹn ngào kết chặt vòng tay hát cùng anh bài dây thân ái .
Tiễn biệt người anh lần cuối cùng.

Anh đã đi xa
Rừng Lam lá úa lệ nhoà tái tê
Tây phương tịnh độ là quê
Cầu mong tự tánh sanh về tây phương
Cúi đầu dâng nén tâm hương
Tiễn anh lần cuối xót thương vô cùng.

 

 

 

 

734 lượt xem