NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A-DI-ĐÀ PHẬT

Nhận được tin buồn:

Cụ Ông NGUYỄN VĂN PHƯỚC
Pháp danh THIỆN NHÀN

Sinh năm Kỷ Sửu – 1948

Là thân phụ của
Huynh Trưởng GĐPTVN Thiện Quý NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT
Phó Tổng Thư Ký Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới.
Phó Tổng Thư Ký Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Tại Hải Ngoại.
Phó Trưởng Ban Ngành Nữ Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Tại Úc Đại Lợi.
Cũng là nhạc phụ của
Huynh Trưởng GĐPTVN Thiện Phú NGUYỄN VĂN VINH
Ủy Viên Nội Vụ Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Tại Úc Đại Lợi.

Đã xả báo thân lúc 18 giờ ngày 23/10/2019
(nhằm ngày 25 tháng 9 năm Kỷ Hợi)
tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang – Việt Nam
Hưởng thọ 72 tuổi.

XIN CHUNG LỜI KHẤN NGUYỆN PHẬT LỰC TỪ BI TIẾP ĐỘ
HƯƠNG LINH NHẤT NIỆM VÃNG SANH AN LẠC QUỐC

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG HUYNH TRƯỞNG THIỆN QUÝ,
HUYNH TRƯỞNG THIỆN PHÚ VÀ TOÀN THỂ TANG QUYẾN

— oOo —

BAN HƯỚNG DẪN GĐPTVN TRÊN THẾ GIỚI
BAN BIÊN TẬP TRANG NHÀ GĐPTVN TRÊN THẾ GIỚI

466 lượt xem