NAM MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT

 

Nhận được tin:

HÒA THƯỢNG
Húy thượng TRỪNG hạ HUỆ
Tự NHƯ Ý – Hiệu ẤN BẢO

Đệ bát thế Pháp Phái Liễu Quán.
Khai sơn Linh Sơn Pháp Bảo, Linh Sơn Pháp Ấn,
Linh Sơn Phước Điền tam tự viện chủ.

Đã thuận thế vô thường viên tịch
lúc 18 giờ 50 phút ngày 1 tháng 11 năm 2019 (nhằm ngày 5 tháng 10 năm Kỷ Hợi)
tại chùa Linh Sơn Pháp Bảo, Tp. Nha Trang, Việt Nam – Trụ thế 86 năm, 59 hạ lạp.

THÀNH KÍNH NGUYỆN CẦU
GIÁC LINH CỐ HÒA THƯỢNG CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC

THÀNH KÍNH CHIA SẼ NỔI MẤT MÁT LỚN LAO NÀY
CÙNG MÔN ĐỒ PHÁP PHÁI VÀ NỘI NGOẠI THẾ TỘC.

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A-DI-ĐÀ PHẬT

——= oOo =——

HỘI ĐỒNG TĂNG GIÀ BẢN THỆ GIA ĐÌNH PHẬT TỪ VIỆT NAM.
HỘI ĐỒNG GIÁO GIỚI GIA ĐỈNH PHẬT TỬ VIỆT NAM.
HỘI ĐỒNG CẤP DŨNG GIA ĐÌNH PHẬT TỪ VIỆT NAM.
BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỪ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI.
BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG GIA ĐÌNH PHẬT TỪ VIỆT NAM.

 

564 lượt xem