TRUNG TÂM TU HỌC LIỄU QUÁN TỔ CHỨC TU HỌC BẬC LỰC KỲ BA

Nhằm nâng cao hiệu quả trong việc  tu học cho Huynh trưởng, lúc 07 giờ 30  ngày 14-12 năm 2019.Được sự cho phép của Đại Đức Thích Nguyên Huấn trụ trì, tại giảng đường chùa Phước Huệ, phường Mỹ Hải, Thành phố Phan Rang- Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận, kỳ tu học dành cho anh chị bậc Lực thuộc miền Liễu Quán và Ban Hướng dẫn Đà Lạt, lần thứ ba trong năm 2019 được khai diễn.

Thượng Tọa Phó Tổng Thư ký Ban Thường Trực Hội đồng Giáo Giới GĐPT VN Thích Nhuận Châu, từ Sài Gòn đã về thuyết giảng, dù Phật sự đa đoan và vừa khỏi bịnh Thượng Tọa  vẫn  nhận lời thỉnh mời của Ban Điều Hành Bậc Lực Trung ương có mặt. Dù là ngày thường,( thứ bảy) đa số anh chị huynh trưởng bận việc công sở, nhưng tại hội trường chùa Phước Huệ đúng giờ khai diễn học, có 34 huynh trưởng chính thức tham dự,trong đó Khánh Hòa :14–Phú yên : 02 –Ninh Thuận: 06 – Cam Ranh : 10- Đà Lạt: 02 huynh trưởng và một số các huynh trưởng khác tại địa phương dự thính. Sau khi anh Tâm Kim Phạm Văn Tước, Trưởng ban điều hành bậc lực tại Trung Tâm Liễu Quán cùng chị Nguyên Lân Nguyễn Thị Kiều Hạnh thủ quỷ,dâng lời tác bạch thỉnh giảng. Thượng Tọa giảng sư đã hướng dẫn Kinh Duy Ma Cật với đề tài “ Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi thăm bệnh Ngài Duy Ma Cật”.

Sau một ngày tu học toàn thể anh chị có mặt đã  đón nhận nguồn năng lượng Phật pháp từ sự  truyền trao của Thượng Tọa, để ứng dụng thực tiển vào đời sống tự thân, phục vụ cho tổ chức GĐPTVN và xã hội, qua ý nghĩa sự đối đáp “vô tiền khoáng hậu” của Bồ Tát Duy Ma Cật với Ngài Văn Thù Sư Lợi, để biết khi đi thăm người bệnh hoặc khi mình bị bệnh phải làm thế nào !! ”…  Đó là “ Bồ-tát có bệnh nên quán chiếu và tư duy rằng, bệnh của ta hôm nay là do phiền não vọng tưởng điên đảo đời này, đời trước mà sanh ra. Nó là pháp không thật, thì ai là người thọ bệnh. Thân nầy là kết quả của sự tổ hợp, nương gá tứ đại mà thành. Tứ đại không có chủ tể thì thân nầy là vật vô ngã. Bệnh sanh khởi là do chấp ngã. Vì vậy, đối với bản ngã không nên sanh tâm luyến ái chấp mắc. Đã biết nguồn gốc của bệnh, cần phải trừ bỏ quan niệm “chấp ngã” và “chúng sinh”. Chỉ lưu lại ý tưởng về “pháp”. Do các pháp hợp lại mà thành thân. Sanh chỉ là pháp sanh; diệt chỉ là pháp diệt. Pháp thì chẳng biết gì nhau. Khi sanh chẳng nói ta sanh. Khi diệt chẳng nói ta diệt.” .Quán chiếu tư duy như thế đối với chúng sanh. Nếu sanh khởi lòng Đại bi ái kiến thí cần phải xả ly ..

Nhờ sự chu toàn của huynh trưởng đoàn sinh GĐPT Mỹ An, qúy bác trong Ban đại diện chùa Phước Huệ, lo về việc hậu cần tạo điều kiện để anh chị các nơi về an tâm tu học .Ngày học kết thúc lúc 16 giờ 30 cùng ngày, sau phần hồi hướng và chụp ảnh lưu niệm  chung, mỗi người chia tay về lại địa phương mình.,

                                                                                                                    Tâm Kim-Phước Minh

422 lượt xem