CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

ĐỨC TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH QUẢNG ĐỘ
ĐỆ NGŨ TĂNG THỐNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

 • Ngày 1 tháng 2 năm Canh Tý (23/02/2020):
  – 14g00: Lễ nhập kim quan.
  – 15g00: Lễ Bạch Phật – Khai Kinh – Thỉnh Giác Linh an vị – Thọ tang.
  – 17g00: Các phái đoàn kính viếng.
  – 18g00: Tiểu thực.
  – 19g00: Khóa lễ tụng Kinh Di Giáo.
  – 21g00: Đạo tràng thanh tịnh.
 • Ngày 2 tháng 2 năm Canh Tý (24/02/2020):
  – 07g00: Cúng trà.
  – 07g30: Các phái đoàn kính viếng.
  – 10g00: Cúng ngọ – Cung tiến Giác Linh.
  – 11g30: Thọ trai.
  – 14g00: Các phái đoàn kính viếng.
  – 15g00: Lễ thỉnh Giác Linh tham Phật yết Tổ.
  – 17g00: Tiểu thực.
  – 19h00: Khóa lễ tụng Kinh Di Giáo.
  – 21g00: Đạo tràng thanh tịnh.
 • Ngày 3 tháng 2 năm Canh Tý (25/02/2020):
  – 07g30: Lễ Phát Hành.
  – 08g00: Thỉnh Kim Quan thăng thượng giá.
  – 09g30: Lễ Trà Tỳ.
  – 10g30: Lễ thỉnh Giác Linh an vị.
  Tạ Phật – Hoàn Kinh.

—= SỰ HOÀN =—

Chùa Từ Hiếu, ngày 23 tháng 2 năm 2020
Trụ Trì
(đã ấn ký)

Tỳ-kheo THÍCH NGUYÊN LÝ

755 lượt xem