Kính biệt anh Như Hòa – Võ Tấn Sáu


Thành Kính
Anh Như Hoà_ Võ Tấn Sáu

Tình Lam còn đó lắm thân thương
Một cuộc chia ly xót đoạn trường
Ước nguyện chưa tròn thời pháp nạn
Nổi buồn phủ kín cả quê hương

Thế là hết anh ra đi trong ngày đầu xuân
Ngày thứ 10 đầu năm mới
Thật buồn và đau xót
Dẫu biết rằng trong cõi vô thường có sanh có diệt
Có đến có đi tan hợp lẽ thường
Nhưng sao trong lòng cảm thấy xót thương
Mà ngôn ngữ nói làm sao hết được
Chỉ biết cúi đầu nguyện cầu chơn thức của anh nương lực từ bi xa rời ngũ trược
Sớm vãng sanh về thế giới an lành.
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Ngày 10/1/ Canh Tý 3/2/2020
Phan Hồng Liên

309 lượt xem