LỄ CUNG TIỄN KIM QUAN – TRÀ TỲ KIM THÂN
ĐỨC CỐ ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG ĐỆ NGŨ TĂNG THỐNG
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

Vào lúc 8 giờ sáng ngày 25-02-2020 (nhằm ngày 3 tháng 2 năm Canh Tý), tại Giác Linh Đường Cố Đại Lão Hòa Thượng Tăng Thống thượng Quảng hạ Độ nơi chùa Từ Hiếu – số 59 lô D, đường Dương Bá Trạc, phường 1, quận 8, Sài Gòn – Ban Tổ Chức Tang Lễ cùng Chư tôn túc Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng Ni và Môn Đồ Pháp Quyến đã thành kính cử hành Lễ Cung Tiễn Kim Quan Đức Đại Lão Hòa Thượng Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất di quan đến trà-tỳ tại đài hóa sanh Đa Phước, huyện Bình Chánh, Sài Gòn.

Hàng ngàn Tăng Ni, Phật Tử và Huynh Trưởng, Đoàn Sinh Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại quốc nội và hải ngoại đã có mặt trong Lễ Di Quan. Chư Đại Tăng đảnh lễ cung tiến Giác Linh; toàn thể Đại Chúng đồng thanh tuyên xưng Phật hiệu trong khi cung thỉnh kim quan Đức Cố Đại Lão Hòa Thượng Tăng Thống rời Giác Linh Đường, tiến ra trước tam quan, hướng kim quan vào chánh điện cúi lạy 3 lần rồi di chuyển ra linh xa ở cổng chùa Từ Hiếu, lăn bánh về nơi trà-tỳ. Sau chung thất trai tuần 49 ngày, tro cốt còn lại của Người sẽ được rải xuống biển theo di huấn của Ngài.

…Chí thành đảnh lễ Giác Linh Đệ Ngũ Tăng Thống Quảng Độ Tôn Sư. Mười phương pháp giới đạo tràng đồng quy kính tiễn Ngài về chân nguyên… Trong giai điệu quê hương da diết của bài tưởng niệm ca “Pháp Giới Đồng Quy” do Huynh Trưởng Đức Quảng – Nguyễn Hoàng Phụng, Ủy Viên Văn Nghệ Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Việt Nam vừa sáng tác, toàn thể Lam Viên GĐPTVN chúng con khắp nơi trên thế giới xin thành kính đảnh lễ cung tiễn Giác Linh Ngài về nơi bình yên đất Phật…

Nhóm Phóng Viên Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế Giới

6231 lượt xem