VÔ ÚY NHƯ ANH

Kính thưa Anh Sáu
Hay tin Anh chống chọi bạo bệnh đã lâu, trước Tết hay tin dữ Bác Sĩ cho Anh về nhà, Anh thương Anh Chị Em Lam viên …đến nay Anh mới ra đi. Nhìn gương mặt của Anh trên FB mà anh em nào đã chuẩn bị, tụi em nói với nhau…”Ảnh thờ của Anh sắp tới đây hả”…gương mặt thật hiền hòa như Pháp Danh của Anh : Như Hòa…và Anh đã thực sự ra đi trong nỗi niềm thương tiếc của Lam Viên mọi miền đất nước…Thưa Anh, em được gặp Anh qua vài lần Hiệp Kỵ TW và biết về Anh qua Anh Trai. Tự trong em có một hình ảnh một người Anh Áo Lam thật đẹp bởi tinh thần Vô Úy ở nơi muôn vàn khó khăn thử thách muôn trùng không dứt. Nay Anh đã thỏng tay về nơi Tịch diệt , em kính có đôi vần tâm thơ kính dâng Chơn Linh Anh. Kính tiễn biệt Anh ra đi an nhiên tự tại và hẹn Anh tái sinh tiếp tục hạnh nguyện Anh nhé.

VÔ ÚY NHƯ ANH
Đất Quảng Nam một chiều, Lam nghe tim lặng
Anh về với Phật, mà thắt nghẹn ráng hoàng hôn
Xứ miền Trung, Lam thương vật lộn bão tố gió mưa
Dấu chân Anh dấn tới chẳng ngán chừa nơi nào cả
Suốt một đời huynh trưởng khó khăn, mà nào có sá
Trọn một kiếp dâu tằm vất vả, thế vẫn nhả tơ
Vô úy, trung kiên, tình yêu dành cho Gia Đình Phật Tử vô bờ
Mẫn cán, nhiệt huyết, tâm đạo với Phật Giáo Thống Nhất son sắt
Anh để lại cho đàn em sự trung thành như nhất
Một niềm tin bất hoại trường tồn chắc thật không phai
Cờ Sen Trắng trong nội ma, ngoại chướng vẫn tung bay
Bi – Trí – Dũng một tinh thần, bản hoài luôn vô ngại
Thất thập cổ lai hy, bạo bệnh chống chọi sống mái
Sanh lão bệnh tử, vô thường đối mặt thế thái sợ chi đâu
Vợ hiền con cháu, cả nhà Phật hóa cùng nhau
Hổ phụ sanh hổ tử, đều như cha đương đầu sóng gió
Anh đã ra đi mà như đang còn đó
Vẫn gương mặt hiền hòa – người Anh họ Võ – Sáu Đen
Quảng Nam Lam hiền từ nay vắng bóng thương quen
Hạnh nguyện trao truyền thân giáo dương đèn vô tận
Hành nguyện vô úy của Anh vượt trên vô minh, sân hận
Thọ nhận tâm thành, đàn em thâm thậm ghi nhận khắc sâu
Ấn Cát Tường nghiêng mình xin tiễn biệt Anh, nhớ câu
“Ngũ trược ác thế thệ tiên nhập” khấu đầu tuyên thệ
“ Duy tuệ thị nghiệp, thiểu dục tri túc” được dạy như thế
Y giáo phụng hành trong đạo nghiệp chẳng thể nào quên
Lịch sử Lam trình từ nay ghi nhớ khắc tên
NHƯ HÒA từ ái chí bền tâm vô trụ
PHƯỚC HẬU trường tồn vãn bối phúc thiên thu
Noi gương sống VÔ ÚY NHƯ ANH dù gian nguy khiếp trược.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Thành kính dâng nén tâm hương hướng về Anh
Phước Nhẫn

659 lượt xem