Video clip ghi nhanh một số hình ảnh
LỄ NHẬP KIM QUAN
Đức Cố Đại Lão Hòa Thượng Đệ Ngũ Tăng Thống

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất
Tân viên tịch
Húy thượng QUẢNG hạ ĐỘ

1039 lượt xem