Lễ Kính Viếng Đức Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Quảng hạ Độ, Đệ ngũ Tăng Thống GHPGVNTN Vào lúc 16 giờ chiều nay, 24-02-2020 (nhằm ngày 02-02-Canh Tý), tại chùa Từ Hiếu – số 59 lô D Dương Bá Trạc, P.1, Q.8, Sài Gòn, Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ, Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN, Hội Đồng Huynh Trưởng cấp Dũng GĐPT VN, Ban Hướng Dẫn GĐPT VN Trên Thế Giới, Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN, Ban Hướng Dẫn GĐPT VN tại Hải ngoại và hàng trăm Lam viên từ khắp nơi trên cả nước về viếng tang Đức Trưởng lão Hòa thượng Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Do niên cao lạp trưởng đã thu thần viên tịch vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 22-02-2020 (nhằm ngày 29 tháng Giêng năm Canh Tý), tại chùa Từ Hiếu, Q.8, Sài Gòn, trụ thế 93 năm. Theo di huấn để lại, tang sự của Ngài được tổ chức đơn sơ trong 3 ngày. Tăng Ni, Phật tử đến lễ bái, thọ tang miễn phúng điếu, kể cả vòng hoa, trướng liễn, không điếu văn, tiểu sử, cảm tưởng và mọi hình thức khác. Mọi người chỉ đến lễ bái, thọ tang trong mật niệm theo nghi thức tâm tang. Xin thành kính đối trước Giác linh Đức Trưởng lão Hòa thượng, xin đảnh lễ thọ tang bậc Ân sư.

Ngưỡng nguyện Giác Linh Hòa Thượng THƯỢNG PHẨM THƯỢNG SANH – CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC.

Phóng Viên Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế Giới thực hiện

864 lượt xem