NAM MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT

BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ THỪA THIÊN
BAN HUYNH TRƯỞNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ THANH LAM
CÙNG TANG GIA HIẾU QUYẾN

THÀNH KÍNH KHẤP BÁO

HUYNH TRƯỞNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

CAO ĐĂNG KHÁNH

Pháp danh Nguyên Lân
Tại Gia Bồ Tát Giới pháp tự Phước Thành

Sinh năm Kỷ Mão – 1939
Ủy Viên Hoạt Động Thanh Niên – Xã Hội Ban Hướng Dẫn GĐPT Thừa Thiên.
Gia Trưởng Gia Đình Phật Tử Thanh Lam (Thừa Thiên)
.

Đã xả báo thân lúc 7 giờ 30 phút ngày 17 tháng 4 năm 2020
(nhằm ngày 26 tháng 3 năm Canh Tý)
tại tư gia: Thừa Thiên – Huế, Việt Nam
Hưởng thọ 82 tuổi.

Ban Hướng Dẫn GĐPT Thừa Thiên, Ban Huynh Trưởng GĐPT Thanh Lam
và toàn thể Tang Quyến kính báo đến anh chị em Lam Viên GĐPT bốn phương
để xin cùng nhất tâm cầu nguyện Đức Phật A Di Đà
thùy từ phóng quang tiếp độ cho Chơn Linh.

NGUYỆN CẦU PHẬT LỰC TỪ BI TIẾP ĐỘ CHƠN LINH
CỐ HUYNH TRƯỞNG NGUYÊN LÂN – CAO ĐĂNG KHÁNH
NHẤT NIỆM VÃNG SANH AN LẠC QUỐC

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT


953 lượt xem