NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Hay tin trễ:

Nhạc Phụ của Huynh Trưởng Nguyên Thanh – Nguyễn Văn Hà
Thành Viên Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng Gia Đình Phật Tử Việt Nam
Ban Viên Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới
là:

Cụ Ông NGÔ VĂN HIẾN

Sinh năm 1926
Đã xả báo thân vào lúc 14 giờ ngày 11 tháng 4 năm 2020
(nhằm ngày 19 tháng 3 âm lịch Canh Tý)

tại tỉnh Bến Tre, Việt Nam
Hưởng thọ 95 tuổi.

oOo

Thành tâm nguyện cầu Hương Linh Cụ
Nhất Niệm Vãng Sanh A Di Đà Phật Quốc

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT


BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG GĐPTVN
BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI
BAN BIÊN TẬP TRANG NHÀ GĐPTVN TRÊN THẾ GIỚI

644 lượt xem