Đại Đức Tăng nghĩ rằng: Lâu nay anh chị Huynh Trưởng đã thực hành Bồ-tát hạnh trong câu: “Làm nghề Huynh Trưởng không gạo nuôi thân, bỏ nghề Huynh Trưởng không năng lượng nuôi tinh thần”.

Theo Đại Đức Tăng câu này không phải là một câu chỉ thuần túy nói về phương diện kinh tế, an bần thủ đạo của anh chị Huynh Trưởng, mà nó đã nói lên sự hy sinh của anh chị đối với Đạo Pháp. Anh chị đã chối từ sự cám dỗ của tiền tài danh lợi, đã chịu đựng sự áp bức của cường quyền thế lực để duy trì lý tưởng Áo Lam cao đẹp của mình.

Nói Huynh Trưởng là một nghề, vì nó giống như nghề thầy giáo, cô giáo có trách nhiệm giáo dục và hướng dẫn thanh thiếu niên về phương diện đạo đức tâm linh. Thử nghĩ thời đại nào lại không cần đạo đức. thiếu đạo đức cuộc đời sẽ loạn.

Trước đây lúc còn sống, Ngài Đại Lão Hòa Thượng Thích Mật Hiển, viện chủ chùa Trúc Lâm, Huế thường dạy hàng tu sĩ Phật Giáo một câu đầy tâm huyết và ấn tượng:

“Làm thầy tu thì đừng sợ chết,
Sợ chết thì đừng làm thầy tu”.

Áp dụng câu này vào tổ chức Gia Đình Phật Tử chúng ta có thể nói như thế này:

“Làm Huynh Trưởng thì đừng sợ gian lao thử thách,
Sợ gian lao thử thách thì đừng làm Huynh Trưởng”.

(Trích lời khai thị trong lễ thọ giới Thập Thiện
và Bồ-Tát Tại Gia năm Mậu Tý – 2008)

Nguồn: https://www.facebook.com/thamlang1801

603 lượt xem