VÀI KIỂU BANNER ĐƠN GIẢN

MỘT SỐ TIỂU CẢNH LẠ MẮT

VÀI TẤM POSTER PHÔNG NỀN

MỘT SỐ THIẾT KẾ VƯỜN LÂM-TỲ-NI TẠI TƯ GIA

Thiết trí tại Đoàn Quán GĐPT Ngọc Nhiên – Garland, Texas, Hoa Kỳ:

Vườn Lumbini tại nhà một Huynh Trưởng GĐPT tại Khánh Hòa, Việt Nam:

Tư gia Huynh Trưởng Vạn Tuệ – Bình Định, Việt Nam:

Tư gia Huynh Trưởng Nguyên Thiên – Daklak, Việt Nam:

Tư gia Huynh Trưởng Quảng Tường – GĐPT Chánh Giác, Sài Gòn:

Tư gia Huynh Trưởng Tâm Pháp – Lâm Đồng, Việt Nam:

Tư gia Huynh Trưởng Nguyên Hạnh, Sài Gòn:

Tư gia Huynh Trưởng Nguyên Lực, Daklak:

Tư gia Huynh Trưởng Nguyên Tấn – GĐPT Bửu Thọ, Lâm Đồng:

Tư gia Huynh Trưởng Vạn Hoa GĐPT Phước Sa Bình Định

—— ĐANG TIẾP TỤC CẬP NHẬT ——

417 lượt xem