THƯỢNG THỦ ĐẾN NHÂN GIAN

 

Trực chỉ kiến tánh tâm
An trú dạ nhi hành
Khép cửa thiền tịnh dưỡng
Thấy vạn pháp duyên sanh.

Thượng Thủ đến nhân gian
Tập sống giới trăng ngàn
Tám chín năm hoằng hoá
Dịch, chép ấn kinh sang.

Bậc xuất trần thượng sỹ
Nối gót chúng Thanh Văn
Sáu chín năm tuổi đạo
Độ thất hạnh truyền đăng.

Dựng xây già lam địa
Chẳng dính mắc giữa đời
Bản Nhi huyền tiếp bước
Minh Chiếu ngộ thảnh thơi.

Đức Tăng Già Bản Thệ
Đệ Nhị nương đức hạnh
Bình sinh bao khó nhọc
Phổ thí độ nhân sanh.

An trú thiền tỉnh lặng
Tiếp truyền Đấng Thích Ca
Mừng sinh mùa Khánh Đản
Mãn duyên hóa Ta-bà.

Huyền thân thiêu lửa dũng
Năm ấn trả huyền sinh
Tro tàn lưu Xá-lợi
Ngọc Thủ trắng lung linh.

Hiện thân hành (Bồ) Tát Đạo
Đến diệt sạch phiền ma
Bản nhiên Tây quy khứ
Nhất tâm niệm Di Đà.

Nam Mô Từ Lâm Tế Chánh Tông Tứ Thập Tứ Thế Tăng Già Bản Thệ Hội Đồng Thượng Thủ Đệ Nhị Bảo Vị Húy Thượng NGUYÊN Hạ QUẢNG Tự MINH CHIẾU Trưởng Lão Hòa Thượng Giác Linh Tân Viên Tịch.

—=oOo=—

Tk THÍCH MINH THẾ (Hỷ Tâm Hải Triều)
Ngày 11/5/2020 – 20.4.ÂL Canh Tý
Phổ Tịnh Thiền Vi – Hà Nội
(Viết vào lúc 22g15′ khi ngắm nhìn qua pháp hữu Thanh An
chuyển cho chiêm bái Xá-lợi Ngọc Thủ Ngài Minh Chiếu).

1636 lượt xem