Thành Kính Đảnh Lễ Trưởng Lão Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Lưu Thanh,
Húy thượng Nguyên hạ Tịnh, Hiệu Ngân Bình (1941- 2020)
Thành viên Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ
Thành viên Hội Đồng Giáo Giới GĐPT VN
Đã An Nhiên Thâu Thần Thị Tịch vào lúc 11h30
Tại Tổ Đình Trúc Lâm Cố Đô Huế,
Hòa Thượng Hưởng Thượng Thọ 80, 55 Hạ Lạp..
Toàn thể Huynh Trưởng và Đoàn Sinh GĐPT Dak Lak
Nguyện cầu Giác Linh Hòa Thượng CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

372 lượt xem