Từ lúc anh Nguyên Minh Lê Văn Vinh giương cao ngọn cờ Sen trắng, lớp lớp áo Lam Lâm Đồng  vượt qua nhiều chướng duyên, thế hệ đi trước trao truyền cho thế hệ sau, ngọn cờ sen trắng luôn được giữ vững. Nhằm đào tạo đội ngũ HTr trẻ kế thừa Lam nghiệp, đáp ứng nhu cầu HTr tại các đơn vị, theo đề án Phật sự năm 2020 của BHD GĐPT Lâm Đồng sẽ tổ chức Liên trại huấn luyện A Dục 9 – Lộc Uyển 16. BQT liên trại được thành lập vào tháng 2.2020 để lên đề án, chương trình huấn luyện, dự định khai mạc trại vào đầu tháng 5.2020, vì dịch bệnh Covid – 19, kế hoạch tạm dừng. Nhân lành hội tụ, sáng ngày 25.7.2020, tại Trại trường GĐPTVN, nắng ban mai trải nhẹ đón những HTr áo lam Lâm Đồng. Đúng 8 giờ, trong không gian vừa thơ mộng vừa trang nghiêm, lễ khai mạc liên trại huấn luyện huynh trưởng sơ cấp Lộc Uyển và Huynh trưởng cấp I A Dục được bắt đầu.

HTr cấp Dũng Tâm Hậu Nguyễn Đức Đôn, HTr Nguyên Bảo Trần Nho – Trưởng ban hướng dẫn GĐPT Lâm Đồng đồng chủ tọa cùng sự tham dự của thành viên BHD, UBQTHT. Tổng số trại sinh của liên trại là 34 trong đó có 12 trại sinh Lộc Uyển và 22 trại sinh A Dục.

Lễ khai mạc kết thúc, các tiết học được triển khai, xen kẻ là phần sinh hoạt văn nghệ, sinh hoạt đội, chúng. Sau một ngày trên đất thiêng – nơi đã đào tạo bao thế hệ huynh trưởng, BQT cùng 34 trại sinh rời trại trường về tịnh xá Ngọc Thiền. Thêm một ngày huấn luyện 26.7.2020, trại sinh tiếp nhận 11 đề tài từ sự truyền trao của các HTr giảng huấn và đêm tinh thần với chủ đề “TRUYỀN LÝ TƯỞNG – TRAO NIỀM TIN” sẽ là hành trang và kỷ niệm của trại sinh.

Sau đây là những hình ảnh được truyền thông GĐPT Lâm Đồng ghi nhận:

Tập Trại Ca

Lễ Khai Mạc

Thượng Kỳ

Khách Mời

Đọc quyết định thành lập BQT

Anh Trưởng Ban Hướng Dẫn Trao Quyết Định Và Còi Lệnh

Lời Khai Mạc Chị Trại Trưởng

Đời sống trại nhận còi lệnh và trình diện trại sinh

Gắng Phù Hiệu Khách mời

Huấn từ của Anh Trưởng Ban Hướng dẫn

Hồi Hướng

Truyền Lý Tưởng Trao Niềm Tin

1551 lượt xem