NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

11. BHD GĐPT Bình Định
Thành kính phân ưu cùng BHD GĐPT Thừa Thiên 
Thành kính phân ưu cùng tang gia hiếu quyến.
Chia buồn cùng Lam viên Thừa Thiên Huế, GĐPT Việt Nam.
Sự ra đi đột ngột của Htr Cấp Tấn Nguyên Minh – Lê Văn Tranh.
P.Trưởng BHD ngành nam Thừa Thiên Huế đã vô thường quá vãng.
Nguyện cầu chơn linh anh vãng sanh cực lạc.
Lam viên Bình Định thành kính phân ưu
Cùng tang gia hiếu quyến trước nổi mất mát đau thương này.
Hướng về Thừa Thiên nguyện cầu Chơn Linh anh xả bỏ báo thân vãng sanh lạc quốc.
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
***

10. GĐPT Lâm Đồng
Phân ưu cùng GĐPT Thừa Thiên và Tang Gia Hiếu Quyến

GĐPT LÂM ĐỒNG

Nhận được tin:

Huynh trưởng cấp Tấn GĐPTVN Lê Văn Tranh
Pháp danh: Nguyên Minh
Nguyên sanh 1952

Phụ tá ủy viên tổ kiểm Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN
Phó Ban Ngành Nam GĐPT Thừa Thiên Huế

Đã xã bỏ báo thân
Ngày 01/08/2020 nhằm ngày 12/06/Canh tý

GĐPT LÂM ĐỒNG xin được phân ưu cùng GĐPT Thừa Thiên và tang gia hiếu quyến .

Xin được chia buồn tới BHD và lam Viên GĐPT Thừa Thiên Huế

NHẤT TÂM CẦU NGUYỆN HƯƠNG LINH ANH VÃNG SANH VỀ CÕI CỰC LẠC.

NAM MÔ TÂY THIÊN CỰC LẠC THẾ GIỚI ĐẠI TỪ ĐẠI BI A DI ĐÀ PHẬT.

***

9. GĐPT Khánh Hòa
Thành kính phân ưu cùng GĐPT Thừa Thiên

BHD GĐPT Khánh Hòa nhận được tin

Huynh trưởng Cấp Tấn GĐPTVN  LÊ VĂN TRANH
Pháp danh NGUYÊN MINH
Phụ tá Ủy viên Tổ Kiểm BHD Trung ương GĐPT Việt Nam
Phó Ban Ngành Nam BHD Thừa Thiên.

Đã xả bỏ báo thân  lúc 03 giờ 30  ngày 01 tháng 8 năm 2020
nhằm ngày 12 tháng Sáu năm Canh Tý.
Hưởng thọ 69 tuổi

Toàn thể BHD – Hội đồng Cấp Tấn – Nguyên Trại sinh Phú Lâu Na 1 – và Lam Viên GĐPT Khánh Hòa, thành kính chia buồn đến BHD. GĐPT Thừa Thiên và tang gia hiếu quyến HTr NGUYÊN MINH – LÊ VĂN TRANH, và nhất tâm cầu nguyện Chơn Linh anh sớm Vãng Sanh Cực Lạc Quốc.

***

8. BHD GĐPT Ninh Thuận Phân Ưu 

BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ NINH THUẬN

Nhận được ai tin

Huynh trưởng Cấp Tấn  LÊ VĂN TRANH – Pháp danh NGUYÊN MINH

– Nguyên Phụ tá Ủy viên Tổ Kiểm BHD Trung ương GĐPT Việt Nam
– Phó Trưởng Ban Ngành Nam BHD Thừa Thiên.

Đã xả bỏ báo thân lúc 03 giờ 30 ngày 01 tháng 8 năm 2020 (nhằm ngày 12 tháng 6 năm Canh Tý). Hưởng thọ 69 tuổi

Toàn thể BHD và Lam Viên GĐPT Ninh Thuận thành kính chia buồn đến BHD GĐPT Thừa Thiên và tang gia hiếu quyến của HTr NGUYÊN MINH – LÊ VĂN TRANH.

Nhất tâm cầu nguyện Chơn linh anh sớm Vãng Sanh Cực Lạc Quốc.

***

7. BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ CAM RANH PHÂN ƯU 

BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ CAM RANH

Vô cùng kính tiếc: Huynh Trưởng Cấp Tấn LÊ VĂN TRANH, Pháp danh NGUYÊN MINH, thọ Bồ tát giới tai gia Pháp tự PHƯỚC MẪN. Sinh năm Nhâm Thìn – 1952.
Nguyên quán: xã Thủy Tân, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế.
Trú quán: làng Tô Đà, xã Thủy Tân, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế.
+ Phụ tá Ủy viên Tổ kiểm BHD.TƯ GĐPT Việt Nam;
+ Phó Trưởng ban Ngành Nam BHD GĐPT Thừa Thiên.

Đã từ bỏ báo thân lúc 03 giờ 30 ngày 01 tháng 08 năm 2020 (nhằm ngày 12 tháng 6 năm Canh Tý). Thọ 69 tuổi.

Toàn thể Huynh trưởng, Đoàn sinh Gia Đình Phật Tử Cam Ranh nhất tâm cầu nguyện mười phương Chư Phật tiếp độ hương linh cao đăng Phật quốc. Thành tâm gửi lời chia buồn sâu sắc đến BHD.GĐPT Thừa Thiên và gia quyến của anh Nguyên Minh – Lê Văn Tranh.

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT.

***

6. GĐPT DakLak
PHÂN ƯU CÙNG GĐPT THỪA THIÊN và TANG GIA HIẾU QUYẾN

Gia Đình Phật Tử Dak Lak

Nhận được ai tin:

Huynh trưởng cấp Tấn Lê Văn Tranh – Pháp danh Nguyên Minh
Nguyên sanh 1952
Phụ tá ủy viên tổ kiểm BHD TRUNG ƯƠNG GĐPTVN
Phó Ban Ngành Nam GĐPT Thừa Thiên Huế

Xã bỏ báo thân ngày 01/08/2020 nhằm ngày 12/06/Canh Tý

BHD HĐHT cấp Tấn và toàn thể HTr Đoàn Sinh GĐPT Dak Lak
Xin được phân ưu cùng BHD TW GĐPT VN. BHD GĐPT Thừa thiên và tang gia hiếu quyến
HTr cấp Tấn Nguyên Minh – Lê Văn Tranh
Lời chia buồn sâu sắc nhất

NHẤT TÂM CẦU NGUYỆN HƯƠNG LINH ANH VÃNG SANH VỀ CÕI CỰC LẠC.

NAM MÔ LẠC BANG GIÁO CHỦ CỰC LẠC THẾ GIỚI ĐẠI TỪ ĐẠI BI TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT.

***

5. BHD GĐPT Bình Thuận
Thành kính phân ưu cùng BHD GĐPT Thừa Thiên

***

4. BHD GĐPT Bình Phước nhất tâm cầu nguyện

***

3. BHD GĐPT Đà Nẵng
Chia buồn cùng BHD GĐPT Thừa Thiên

***
2. Ban Đại Diện GĐPT Quảng Ngãi
Thành kính phân ưu cùng BHD GĐPT Thừa Thiên
NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT
Nhận được ai tin Huynh trưởng cấp Tấn Nguyên Minh Lê Văn Tranh
Phụ tá UV Tổ kiểm BHD Trung ương GĐPT việt Nam
Phó trưởng ban BHD GĐPT Thừa Thiên.
Đã xả bỏ báo thân lúc 02 giờ ngày 01/08/2020 (nhằm ngày 12/6 Canh Tý)
Ban Đại Diện GĐPT Quảng Ngãi thành kính phân ưu cùng BHD GĐPT Thừa Thiên và tang gia hiếu quyến.
Nguyện cầu mười phương chư Phật phóng ngọc hào quang tiếp độ Chơn linh Anh vãng sanh Cực lạc quốc.
***
1. BHD GĐPT Đồng Nai
Thành kính phân ưu cùng BHD GĐPT Thừa Thiên

Huynh Trưởng Cấp Tấn LÊ VĂN TRANH – Pháp danh NGUYÊN MINH – Thọ Bồ tát giới tai gia pháp tự PHƯỚC MẪN.

Sinh năm Nhâm Thìn – 1952.

Nguyên quán: xã Thủy Tân, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế.
Trú quán: làng Tô Đà, xã Thủy Tân, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế.
+ Phụ tá Ủy viên Tổ kiểm BHD.TƯ GĐPT Việt Nam;
+ Phó Trưởng ban Ngành Nam BHD GĐPT Thừa Thiên.

Đã từ bỏ báo thân lúc 03 giờ 30 ngày 01 tháng 08 năm 2020 (nhằm ngày 12 tháng 6 năm Canh Tý). Thọ 69 tuổi.

BHD và Toàn thể Huynh trưởng, Đoàn sinh Gia Đình Phật Tử Đồng Nai nhất tâm cầu nguyện mười phương Chư Phật tiếp độ hương linh Anh Vãng Sanh Cực Lạc. Thành tâm gửi lời chia buồn sâu sắc đến BHD.GĐPT Thừa Thiên và gia quyến của anh Nguyên Minh – Lê Văn Tranh.

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT.

 

1067 lượt xem