Vào sáng ngày 15/7 Canh Tý nhân mùa Vu Lan pl 2564 toàn thể Huynh Trưởng và Đoàn sinh GĐPT Huyện Đức Linh về đảnh lễ Chư Tôn Đức trú xứ của Đại Đức Thích Nguyên Minh Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT tỉnh Bình Thuận. Cũng nhân mùa báo hiếu song thân GĐPT huyện Đức Linh được Thầy Cố Vấn ban lời pháp thoại nhân mùa báo hiếu nói lên ý nghĩa của mùa Vu Lan, toàn thể Huynh trưởng và Đoàn sinh lắng lòng ngồi nghe Pháp. Tiếp theo lời pháp của Đại Đức Ân Sư anh Huynh trưởng Cấp Tấn Tâm Ngoạn – Nguyễn Công Thâm đại diện BHD Bình Thuận tại huyện đảnh lễ tri ân Thầy và chúc Thầy pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu luôn là bóng cây che chở cho nhà Lam GĐPT Bình Thuận nói chung và GĐPT huyện Đức Linh nói riêng. Kính chúc Thầy mùa Vu Lan an lạc. Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.
Cũng  trong ngày GĐPT huyện Đức Linh giao lưu sinh hoạt với nhau trong tình lam thân yêu, một ngày tuy thời gian không ngắn và cũng không dài mang lại tinh thần yêu thương nhau trong mùa vu lan an lạc, ngày sinh hoạt kết thúc cùng ngày.
VP BHD GĐPT Bình Thuận

354 lượt xem