GIA ĐÌNH PHẬT TỬ KHÁNH HÒA:

LỄ TRAO NHIỆM VỤ PHỤ TÁ BAN VIÊN VÀ PHIÊN HỌP TÒÀN BAN ĐẦU TIÊN

                                                           

Sau những ngày giản cách xã hội, trong tình hình chung về đại dịch Covid 19  tại Khánh Hòa. Kể từ ngày 13/9/2020 các đơn vị Gia Đình Phật tử trong tỉnh bắt đầu sinh hoạt bình thường trở lại. Tiếp tục một số việc bị gián đoạn trước đây, sáng ngày 20/9/2020 Ban Hướng dẫn Khánh Hòa đã tổ chức buổi lễ gắn phù hiệu chức vụ phụ tá các ban viên nhiệm kỳ 2020- 2024, tại Chùa Sắc Tứ Kim Sơn Tự trên ngọn núi Gành, Đường Lương Định Của, Thôn Ngọc Hội- Xã Vĩnh Ngọc Thành phố Nha Trang. Dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Nguyên Minh Trụ trì sở tại.

Buổi lễ khai diễn lúc 08 giờ tại Chánh điện chùa, với sự có mặt của Huynh trưởng cấp Dũng Nguyên Hoa Nguyễn Thị Khánh Trưởng Ban Hướng dẫn, Ban Thường vụ và các Ủy viên cùng 40 anh chị tân phụ tá phát nguyện nhận chức vụ. Anh Quảng Lạc Phó Ban ngành nam thay mặt anh chị em tác bạch cung thỉnh Hòa Thượng quang lâm chứng minh và niêm hương bạch Phật khai lễ. Chị Trưởng ban đã đọc chúc từ mừng anh chị mớinhận nhiệm vụ,Hòa Thượng ban đạo từ sách tấn Huynh trưởng có mặt Tinh tấn trao dồi con đường tu đạo và hành đạo , noi gương anh chị lớn dắt cố gắng dìu đàn em đưa tổ chức Gia Đình Phật tử ngày càng tiến lên. Anh chị em đã nhiếp tâm lắng nghe đạo từ của Hòa Thượng. Sau khi hồi hướng và cung tiển chư vị Tôn đức hồi liêu. Phiên họp đầu tiên  được tổ chức với đầy đủ thành viên , anh Tổng thư ký báo cáo công việc đã thực hiện và những Phật sự sắp đến liên quan các Ủy viên ngành và chuyên môn. Rồi hai ngành Nam và Ngành Nữ được hai anh chị Phó Ban sinh hoạt riêng, hầu vạch ra kế hoạch định hướng cho sự sinh hoạt những tháng ngày còn lại của năm 2020 nầy.

Buổi sinh hoạt kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày trong vòng tay thân ái lam hiền.

 

Tâm Kim- Phước Minh

( BHD Khánh Hòa)

 

478 lượt xem