GĐPT LÂM ĐỒNG TỔ CHỨC LỄ BẾ MẠC LIÊN TRẠI A DỤC 9 – LỘC UYỂN 16

 Thực hiện đề án của BHD Lâm Đồng năm 2020, BHD quyết định kiến lập trại trường A Dục 9 – Lộc Uyển 16 để đáp ứng nhu cầu Đoàn trưởng, Đoàn phó cho các đơn vị.

Tổ chức trại huấn luyện với mục đích đào tạo đội ngũ Huynh trưởng trẻ sâu sắc về lý tưởng Lam, thấm nhuần đạo pháp, năng động sáng tạo tiếp nối sự nghiệp áo lam, một thế hệ vừa có kỹ năng sinh hoạt vừa khắc sâu lý tưởng, chuyển thành tâm nguyện Bồ đề để kiên định vững vàng trên bước đường hành hoạt.

– Ngày 25, 26.7.2020, lễ khai mạc trại được tổ chức tại trại trường – chiếc nôi huấn luyện của tổ chức GĐPT VN. Khung cảnh trang nghiêm dưới đài Lục hòa, nơi đây nhiều trại huấn luyện đã diễn ra, các thế hệ đàn anh được huấn luyện và trưởng thành từ trại trường. Những ấn tượng đó sẽ thôi thúc HTr phát tâm lập nguyện dấn thân tiếp nối bước đi của đàn anh.

– Hai đêm tinh thần với chủ đề “Trao lý tưởng – Truyền niềm tin” và “Nối bước người xưa – Hành trang vững tiến” củng cố thêm niềm tin vào đạo pháp, niềm tin vào tổ chức áo lam, lường trước những khó khăn để bước đi những bước vững vàng trong tinh thần vô úy.

– Ngày 26/9/2020 là ngày thi khảo sát và các thử thách HĐTN thông qua trò chơi lớn hành trình vượt chướng duyên kết thúc trong sôi động của đêm lửa trại với câu chuyện lửa tàn .

– Lễ truyền đăng: Trong không gian thanh tịnh, trang nghiêm của Đại hùng bửu điện Vĩnh Minh tự viện, được sự chứng minh của Thượng tọa Thích Nguyên Hiền HĐGG GĐPTVN, CVGH GĐPT Lâm Đồng, của Chư Tôn đức Tăng, cùng sự chứng tri của BHD, BĐD, HTr cấp Tấn – thế hệ đi trước, HTr trại sinh trân trọng dâng lời phát nguyện trước Tam bảo và nguyện gìn giữ lời phát nguyện.

– Sáng ngày 27.9.2020, lễ bế mạc dưới chân Vạn Phật điện tại Vĩnh Minh tự viện. Thượng tọa Thích Nguyên Hiền chứng minh, ban đạo từ. HTr cấp Tấn Nguyên Bảo Trần Nho – Trưởng ban hướng dẫn GĐPT Lâm Đồng chủ tọa cùng sự tham dự đông đảo của các HTr cao niên, Hội đồng cấp Tấn. Sau thời gian nỗ lực của bản thân vượt khó khăn trong công việc, hoàn cảnh gia đình và cả sức khỏe, trong không khí trang trọng của buổi lễ với sự tham dự đông đảo của nhiều thành phần, HTr trại sinh trân quý những kết quả từ trại huấn luyện, nhận ra được sự quan tâm và niềm tin của BHD, thế hệ đàn anh vào thế hệ trẻ truyền thừa mạng mạch tổ chức áo lam.

Tất cả sẽ khắc ghi trong tâm HTr trại sinh làm động lực trên bước đường phụng sự lý tưởng.

Mở đầu là trò chơi và thi khảo sát

        

Đảnh lễ tại bảo tháp Hòa Thượng Ân Sư Thích Tâm Thanh, kết thúc hành trình

Khai mạc lửa trại

Anh Trưởng Ban Hướng Dẫn  nhận lửa từ Thượng Tọa Chứng Minh và trao cho chị Trại Trưởng

Câu chuyện lửa tàn

Lễ  Truyền Đăng và phát nguyện

 

 

ĐẠO TỪ CỦA THƯỢNG TỌA CHỨNG MINH

Lễ Bế Mạc trại

Hoàn thành nhiệm vụ giao trả còi lệnh

ANH TRƯỞNG BAN THU CÒI LỆNH

HUẤN TỪ CỦA ANH TRƯỞNG BHD

TẶNG QUÀ LƯU NIỆM

ĐẠO TỪ CỦA THƯỢNG TỌA CHỨNG MINH

GHI HÌNH LƯU NIỆM

 

KẾT THÚC LƯU LUYẾN

 

667 lượt xem