MẸ, VU LAN
Rằm tháng 7 Canh Tý
Tức là ngày 2/9/2020
Vu Lan soi ánh trăng tròn
Lá vàng rơi xuống lối mòn đêm thu
Chùa xa chuông đổ công phu
Dừa cao nghiêng bóng vi vu gió ngàn
Trắng đêm thức dưới trăng vàng
Bâng khuâng nhớ mẹ đôi hàng lệ rơi!
Mẹ không còn ở trên đời!
Để con nghe mẹ nói lời thiết tha!
Mái nhà xưa cũng vắng cha!
Con còn ai nữa để mà phụng ân
Thu đi thu đến bao lần
Trăng tròn rồi khuyết tình thân xa rồi
Bao nhiêu tuổi cũng mồ côi
Hiếu chưa tròn hiếu, để rồi ăn năn
Đêm nay tháng bảy tròn trăng
Nguyện cầu cha mẹ siêu thăng lạc thành./.
Phan Hồng Liên

1208 lượt xem