Nhạc sinh hoạt Gia Đình Phật Tử

VUI TRUNG THU

Sáng tác: Quang Viễn
Hòa âm: Viên Dung
Trình bày: Lệ Lưu & Nhóm hợp ca Lam Viên Thân Hữu

1196 lượt xem