Được sự yêu thương chở che của Thượng tọa cố vấn Giáo Giới GĐPT Lâm Đồng trú trì Vĩnh Minh Tự Viện.

Vào lúc 8h ngày 8/11/2020 tại Vĩnh Minh tự viện,GĐPT Lâm đồng tổ chức gặp mặt cho Hội đồng Huynh trưởng các cấp Tấn,Tín,Tập. Có 85 Anh chị em Huynh Trưởng về tham dự, BĐD của 3 khu vực, cùng tọa đàm trao đổi. Sau buổi tọa đàm toàn thể Lam viên được nghe pháp thoại của Hòa Thượng Minh Nghĩa thành viên Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN ban những lời pháp nhủ cho Anh Chị Em Lam Viên GĐPT Lâm Đồng . Mặc dù công việc Phật sự đa đoan nhưng Hòa Thượng vẫn dành thời gian đến với Lam Viên Lâm Đồng để động viên và sách tấn Anh Chị Em trên bước đường tu học.

Vào chiều cùng ngày BHD Và UBQT HT đã thông quy định sinh hoạt hội đồng cấp và tiến hành bầu lại hội đồng các cấp 14h30 cùng ngày các lam viên chia tay về lại trú xứ với một tinh thần mới một sinh khí mới trên con đường xây dựng và phát triển tổ chức trong tu và học.

VP BHD Lâm Đồng

Cung đón chư Tôn Đức

Dự pháp thoại

Hội đồng các cấp sinh hoạt bầu lại hội đồng cấp

292 lượt xem