BAN TỔ CHỨC TANG LỄ HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG
TÂM VINH – ĐOÀN VĂN LỘC

CHỨNG MINH:
• Đại lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
• Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa
• Hòa Thượng Thích Tịnh Từ
• Hòa Thượng Thích Minh Đạt
• Hòa Thượng Thích Nguyên Trí
• Hòa Thượng Thích Đổng Tuyên
• Hòa Thượng Thích Minh Tuyên
• Hòa Thượng Thích Thông Hải
• Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu
• Hòa Thượng Thích Minh Hồi
• Hòa Thượng Thích Đồng Trí
• Hòa Thượng Thích Nhựt Huệ
• Thượng Tọa Thích Từ Lực
• Thượng Tọa Thích Thiện Duyên
• Thượng Tọa Thích Thiện Long
• Thượng Tọa Thích Nhật Châu
• Sư Bà Thích Nữ Nguyên Thanh
• Sư Bà Thích Nữ Đồng Kính
• Ni Sư Thích Nữ Nguyên Thiện
• Ni Sư Thích Nữ Tiến Liên

BAN KINH SƯ:
• Thượng Tọa Thích Pháp Chơn
• Thượng Tọa Thích Pháp Hạnh
• Thượng Tọa Thích Quảng Ân
• Thượng Tọa Thích Hoằng Đức
• Đại Đức Thích Nguyên Thiện
• Đại Đức Thích Nhuận Trí

BAN CỐ VẤN:
• Huynh trưởng Cấp Dũng: TÂM TRÍ – Tư Đồ Minh (Canada)
• Huynh trưởng Cấp Dũng: NGUYÊN MẪN – Lê Viết Lâm (Úc Đại Lợi)
• Huynh trưởng Cấp Dũng: THỊ LỘC – Võ Văn Mai (Âu Châu)
• Huynh trưởng Cấp Dũng: TÂM MINH – Vương Thúy Nga (Hoa Kỳ)
• Huynh trưởng Cấp Dũng: TÂM KIỂM – Bạch Hoa Mai
• Huynh trưởng Cấp Dũng: TÂM TỰU – Sử Thành
• Huynh trưởng Cấp Dũng: TÂM HÒA – Lê Quang Dật
• Huynh trưởng Cấp Dũng: NGUYÊN SIÊU – Trương Phán
• Huynh trưởng Cấp Dũng: TÂM ĐĂNG – Nguyễn Văn Pháp
• Huynh trưởng Cấp Dũng: NGUYÊN THANH – Nguyễn Văn Hà

BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN:
• Huynh trưởng Cấp Dũng TÂM DUY Phan Duy Chiêm

PHÓ TRƯỞNG BAN:
• Huynh trưởng Cấp Tấn QUẢNG MINH Nguyễn Hoàng
• Huynh trưởng Cấp Tấn TÂM NGHĨA Lê Viết Đắc
• Huynh trưởng Cấp Tấn QUANG NGỘ Đào Duy Hữu
• Huynh trưởng Cấp Tấn NGUYÊN HẢO Trần Công Lai
• Huynh trưởng Cấp Tấn NGUYÊN ĐẠO Trương Thị Châu
• Huynh trưởng Cấp Tấn DIỆU NGỌC Cao Ngọc Điệp
• Huynh trưởng Cấp Tấn TÂM NHÂN Nguyễn Thị Cúc
• Huynh trưởng Cấp Tấn NGUYÊN THUYẾT Lê Minh Thi
• Huynh trưởng Cấp Tấn NGUYÊN TUÝ Lê Trọng Dương
• Huynh trưởng Cấp Tấn TÂM TUỆ Cái Ngọc Văn

THƯ KÝ:
• Huynh trưởng Cấp Tấn NGUYÊN TỪ Nguyễn Quốc Hưng
• Huynh trưởng Cấp Tấn DIỆU NGHIÊM Trần Thị Thủy Tiên

TIỂU BAN NGHI LỄ:
• Huynh trưởng Cấp Tấn DIỆU NGỌC Cao Ngọc Điệp
• Huynh trưởng Cấp Tấn NGUYÊN TUÝ Lê Trọng Dương
• Huynh trưởng Cấp Tấn NGUYÊN HÀNH Trần Đình Cương
• Huynh trưởng Cấp Tấn NHUẬN ĐẠO Lê Văn Tân

TIỂU BAN TIẾP LỄ:
• Huynh trưởng Cấp Tấn TÂM NHÂN Nguyễn Thị Cúc
• Huynh trưởng Cấp Tấn KHÔNG ĐIỆP Hoàng Thị Lệ Chi
• Huynh trưởng Cấp Tập QUẢNG NHƯ Trần Kim Đôn
• Huynh trưởng Cấp Tấn DIỆU LÂM Phạm Thị Thanh Trúc
• Huynh trưởng Cấp Tín QUẢNG ĐĂNG Ngô Thị Lý
• Huynh trưởng Cấp Tín QUẢNG THỌ Đoàn Như Tùng

TIỂU BAN TRANG HOÀNG:
• Huynh trưởng Cấp Tấn NGUYÊN CẦN Nguyễn Đình Tiến
• Huynh trưởng Cấp Tấn HUỆ CẢNH Hồ Đăng Dũng
• Huynh trưởng Cấp Tấn NGUYÊN HỐNG Lê Tấn Phúc
• Huynh trưởng Cấp Tín QUANG THANH Trần Quang Lợi
• Ban Huynh Trưởng GĐPT Thiện Tâm
• Đạo Hữu Nhật Khánh

TIỂU BAN TRUYỀN THÔNG, PHIM ẢNH:
• Huynh trưởng Cấp Tấn : QUẢNG DŨNG Hồ Chí Cường
• Huynh trưởng Cấp Tấn : NGUYÊN VINH Nguyễn Ngọc Mùi
• Huynh trưởng Cấp Tấn : MINH TÁNH Hồ Khác Hoàng Chánh
• Huynh trưởng Cấp Tín : QUẢNG PHÁP Trần Minh Triết

TIỂU BAN KỶ THUẬT:

•Huynh trưởng Cấp Tín : TÂM ĐỊNH Nguyễn Xuân Hiệp •Huynh trưởng Cấp Tín : TRÍ QUANG Trần Trọng Trường

TIỂU BAN ẨM THỰC
• Đạo Hữu Nhật Khánh
• Ban Huynh Trưởng GĐPT Thiện Tâm

TIỂU BAN TRẬT TỰ
• Huynh trưởng TRÍ QUANG Trần Trọng Trường
• Ban Huynh Trưởng GĐPT Thiện Tâm

PHỤ TRÁCH ĐIỀU HÀNH CÁC BUỔI LỄ
• Huynh trưởng Cấp Tấn HUỆ CẢNH Hồ Đăng Dũng
• Huynh trưởng Cấp Tấn BỮU THÀNH Phan Thành Chinh
• Huynh trưởng Cấp Tấn DIỆU NGHIÊM Trần Thị Thủy Tiên

PHỤ TRÁCH PHẦN TIỂU SỬ
• Huynh trưởng Cấp Tấn NGUYÊN HẢO Trần Công Lai
• Huynh trưởng Cấp Tấn NGUYÊN TỪ Nguyễn Quốc Hưng

PHỤ TRÁCH ĐIẾU VĂN TƯỞNG NIỆM
• Huynh trưởng Cấp Tấn TÂM TƯỜNG Lê Đình Cát
• Huynh trưởng Cấp Tín TÂM THƯỜNG ĐỊNH Bạch Xuân Khoẻ
• Huynh trưởng Cấp Tín QUẢNG PHÁP Trần Minh Triết

PHỤ TRÁCH TOÁN PHỦ KỲ VÀ HẦU QUAN
• Huynh trưởng Cấp Tấn NGUYÊN CHIẾU Lữ Liệt Phi
• Ban Huynh Trưởng GĐPT Thiện Tâm

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

Chủ nhật ngày 10 tháng 01 năm 2021
9 giờ 00 đến 10:30 sáng:
– Lễ Bạch Phật
– Lễ Nhập Quan
– Lễ Phát Tang

10 giờ 45 đến 12 giờ 00 trưa
– Lễ Cúng Cơm

2 giờ 00 đến 3 giờ 30 chiều
– Lễ Cầu Siêu Tịch điện

3 giờ 30 đến 5 giờ 30 chiều
– Lễ Tưởng Niệm của Gia Đình Phật Tử (có chương trình riêng)

Thứ hai ngày 11 tháng 01 năm 2021
10 giờ 00 đến 11 giờ 00 sáng
– Lễ Cúng Cơm
– Lễ Động Quan
– Lễ Di Quan

11 giờ 00 đến 12 giờ trưa
– Lễ Hỏa Táng

Giờ thăm viếng:
Chủ nhật ngày 10/01/2021 từ 10 giờ 30 sáng đến 3 giờ 30 chiều
Thứ hai ngày 11/01/2021 từ 9 giờ 00 đến 11 giờ 00 sáng

278 lượt xem