BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

VIỆT NAM TẠI HOA KỲ

Thành tâm ngưỡng chúc Chư Tôn Đức Trưởng Lão Hòa Thượng; Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni; Chư Tôn Đức Hội Đồng Giáo Phẩm; Chư vị Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT một năm mới TUỆ ĐĂNG THƯỜNG CHIẾU, PHÁP THỂ KHINH AN PHẬT SỰ VIÊN THÀNH.

Kính chúc: Ban Hướng Dẫn Thế Giới, Quốc Nội, Hải Ngoại; BHD Châu Âu, Úc Đại Lợi và Canada;
Quý BHD Miền; Ban Chấp Hành Cựu Huynh Trưởng Quý
Ban Bảo Trợ GĐPT; Quý Huynh Trưởng và Đoàn Sinh các Ngành, Cấp; Quý Phụ Huynh, Đạo Hữu, Đồng Hương một năm mới:

TINH TẤN DÕNG MÃNH,
ĐẠO TÂM KIÊN CỐ
AN KHANG THỊNH VƯỢNG

Phật Lịch 2564 | Xuân Tân Sửu, 2021

235 lượt xem