Huynh trưởng Cấp Dũng Trác Xuân Nam

Pháp danh: Minh Từ
Nguyên Trưởng Ban chấp hành GĐPT tỉnh Bình Tuy (trước đây)
Nguyên Ủy viên Nội vụ Ban Hướng Dẫn GĐPT Bình Thuận (nhiều nhiệm kỳ)
Sinh năm: 04/05/1933

Đã xã bỏ báo thân vào lúc 16h03 phút, ngày 04/03/2021 nhằm ngày 21 tháng Giêng năm Tân Sửu.

Toàn thể Lam Viên GĐPT Lâm Đồng nhất tâm cầu nguyện chơn linh Anh vãng sanh cực lạc .

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

249 lượt xem