Tang Lễ Cố Htr Cấp Dũng GĐPTVN Minh Từ – Trác Xuân Nam

Lễ nhập liệm – Thành Phục

Lễ viếng của các BĐD GĐPT huyện thị trực thuộc BHD GĐPT Bình Thuận

Lễ Phủ Kỳ, Tấn Phong Cấp Dũng của BHD Trung Ương GĐPTVN
Lễ Tưởng Niệm của BHD Bình Thuận
Lễ Viếng Tang của Hội Đồng Htr Cấp Tấn GĐPT Miền Khánh Hòa và Lễ Viếng của BHD GĐPT Đồng Nai.
Lễ Tấn Phong Cấp Dũng GĐPTVN cho Anh
Hòa Thượng Thích Minh Tâm phó trưởng ban đặc trách ngoại vụ ban thường trực Hội đồng giáo giới GĐPTVN đại diện chư Tôn Đức Tăng – Ni trong HĐTG Bản Thệ và Hội Đồng Giáo Giới GĐPVN trao bảng tuyên dương công đức cho suốt cả một đời hy hiến phụng sự lý tưởng áo lam GĐPTVN.
TÂM HẠNH SÁNG NGỜI
VP BHD GĐPT Bình Thuận

 

591 lượt xem