Ban Hướng Dẫn GĐPT Ninh Thuận tham dự Tuần Lễ Huân Tu nhân dịp đại lễ Phật Đản PL.2565, do Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN tổ chức từ mùng 8 đến 14 tháng 4 ÂL cùng cầu nguyện cho bệnh dịch tiêu trừ, quốc thái dân an, chúng sanh an lạc.

Trong khóa Huân Tu này, Chư Tôn Thiền Đức Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ và Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN đã chỉ dạy cho hàng Phật Tử luôn nhớ đến ngày Phật đản sanh, tinh tấn tu học, luôn trung kiên với tổ chức, luôn hướng dẫn cho Đoàn Sinh theo mục đích, lý tưởng và phụng sự chánh pháp; nhắc nhở anh chị em áo lam cùng hướng về kỷ niệm 70 năm thành lập Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam – 70 năm thống nhất danh xưng Gia Đình Phật Tử; nhắc lại Pháp Nạn mùa Phật Đản 1963.

Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

VP.BHD GĐPT NINH THUẬN

Nguồn: Trang Nhà Gia Đình Phật Tử Việt Nam

378 lượt xem