TUẦN LỄ HUÂN TU – TUẦN LỄ AN LẠC

GĐPT ĐỨC HƯNG – VIỆT NAM
KẾT THÚC TUẦN LỄ HUÂN TU
CÚNG DƯỜNG PHẬT ĐẢN PL.2565 – DL 2021

Tuần Lễ Huân Tu của Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN được tổ chức từ ngày 8.4 – 14.4.ÂL năm Tân Sửu, Phật lịch 2565 đã mang lại niềm an vui, lợi lạc cho tất cả Lam Viên GĐPTVN nói chung, GĐPT Đức Hưng nói riêng.

Huân tu là sợi dây kết nối những người cùng chí hướng trong môi trường tu tập, nâng cao phẩm hạnh, làm nhân lành cho đời này và đời sau; huân tu là con đường tất yếu cần phải trãi qua trong thừa hành Bồ-tát đạo của người Đoàn Viên Áo Lam GĐPTVN, góp phần lan tỏa hương Từ Bi, hương Trí Tuệ, hương Dũng Lực của Đạo Pháp vào tận cùng ngóc ngách trong nhân sinh và cộng đồng xã hội.

Tuần Lễ Huân Tu Cúng Dường Phật Đản PL.2565 – DL.2021 đã kết thúc nhưng mãi còn âm vang lời Kinh Khánh Đản, lời Kinh Pháp Hoa, lời Pháp Thoại của Chư Tôn Thiền Đức mà Lam Viên GĐPTVN cũng như GĐPT Đức Hưng đã phát nguyện thọ nhận, trì tụng nhằm dâng lên Đức Từ Phụ Bổn Sư.

Nguyện đem công đức lành này hồi hướng cho thập phương pháp giới hữu tình, tất cả dịch bệnh tiêu trừ – âm siêu dương thái…

Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nguồn: Ban Huynh Trưởng GĐPT Đức Tâm, Việt Nam.

585 lượt xem