GĐPT Mỹ Lợi – Thừa Thiên, Việt Nam
tham gia Tuần lễ Huân Tu Cúng Dường Phật Đản PL.2565
theo chương trình của Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN

492 lượt xem