Mùa Phật Đản năm nay, ai trong Phật Tử chúng ta cũng đều biết do tình hình trận đại dịch CoronaVirus Vũ Hán và các biến chủng mới lại tái phát mạnh trong cộng đồng nên mọi hoạt động tập trung đón mừng kỷ niệm khánh đản Đức Từ Phụ Bổn Sư đều bị đình trệ. Và tuy năm nào việc tôn trí lễ đài Đản Sanh tại tư gia, treo cờ đèn, kết hoa mừng Phật Đản cũng được nhiều Phật Tử tâm thành thực hiện; nhưng tình hình khó có thể tập trung đông đảo tại chùa như năm trước và năm nay, khiến đồng bào Phật Tử và nhất là các Đoàn Viên Gia Đình Phật Tử càng nổ lực hơn trong việc thiết trí lễ đài Phật Đản tư gia với mọi khả năng có thể và dưới nhiều hình thức sinh động.

Được một số anh chị em Huynh Trưởng, Đoàn Sinh GĐPT chuyển tải hình ảnh tại địa phương về, Trang Nhà chúng tôi xin đăng nhanh những tấm hình mang tính chất thời sự này và sẽ tiếp tục cập nhật trong những ngày sắp tới, góp phần nhỏ trong muôn một vào hỷ sự cúng dường ngày kỷ niệm khánh đản Đức Bổn Sư.

Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

———=oOo=———

TẠI TƯ GIA ANH CẢ
NGUYÊN TÍN – NGUYỄN CHÂU:

TẠI TƯ GIA CHỊ
DIỆU LÃNG – NGUYỄN THỊ NGUYỆT:

MỘT SỐ LỄ ĐÀI TƯ GIA CỦA
LAM VIÊN GĐPT PHÚ YÊN:

MỘT SỐ LỄ ĐÀI TƯ GIA CỦA
LAM VIÊN GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU:

LỄ ĐÀI TƯ GIA CỦA
LAM VIÊN GĐPT CÁC TỈNH THỊ KHẮP NƠI:

ĐANG TIẾP TỤC CẬP NHẬT…

Ban Biên Tập Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế Giới

900 lượt xem