Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế Giới truyền phát trực tiếp
Tuần Lễ Huân Tu Cúng Dường Khánh Đản Phật Lịch 2.565
của Gia Đình Phật Tử Việt Nam
CÚNG DƯỜNG KHÁNH ĐẢN – KỲ NGUYỆN ÂM SIÊU DƯƠNG THÁI

Khóa lễ:
19g00 – GVN ngày mùng  Chín tháng Tư năm Tân Sửu
(nhằm ngày 20 tháng 5 năm 2021)

Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sinh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

oOo

Ban Biên Tập Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế Giới

1080 lượt xem