BAN BIÊN TẬP TRANG NHÀ GĐPTVN TRÊN THẾ GIỚI

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN TẢI TRỰC TUYẾN
TUẦN LỄ PHẬT ĐẢN PHẬT LỊCH 2565

Tuần lễ Huân tu cúng dường Khánh đản Đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật (PL.2565 – DL.2021) … “Mùa kỷ niệm Khánh đản đức Thế tôn PL.2565 đang trở về, dù dịch bệnh vẫn đang gieo rắc nỗi lo sợ cho cộng đồng, nhưng tấm lòng hiếu đạo của những người con Phật vẫn tròn đầy, nguyện tăng trưởng thiện pháp, huân tu công đức cúng dường Khánh đản đức Từ Phụ. BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tổ chức “TUẦN LỄ HUÂN TU CÚNG DƯỜNG KHÁNH ĐẢN ĐỨC BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT PL.2565 – DL.2021; – KỲ NGUYỆN DỊCH BỆNH TIÊU TRỪ – PHÁP GIỚI CHÚNG SANH ÂM SIÊU DƯƠNG THÁI” và cùng hướng về kỷ niệm: “70 năm thành lập Tổng hội Phật giáo Việt Nam” – “70 năm thống nhất danh xưng Gia Đình Phật Tử…”.

NAM MÔ LÂM TỲ NI VIÊN VÔ ƯU THỌ HẠ
THỊ HIỆN ĐẢN SANH BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

BAN BIÊN TẬP TRANG NHÀ GĐPTVN TRÊN THẾ GIỚI

725 lượt xem