NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

BAN HƯỚNG DẪN GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU
HỘI ĐỒNG HUYNH TRƯỞNG CẤP TẤN GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU
CÙNG TOÀN THỂ TANG GIA HIẾU QUYẾN

Vô cùng thương tiếc báo tin:

Huynh Trưởng cấp Tấn GĐPTVN
NGUYỄN DUY LÔ
Pháp danh Thị Hoàng
Sinh năm 1946

Nguyên Thủ Quỹ Ban Hướng Dẫn GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu
Nguyên Liên Đoàn Trưởng Ngành Nam GĐPT Khánh Hỷ (BRVT)

Sau một thời gian bệnh duyên đã an tường xã báo thân
vào lúc 04g15′ ngày 27/7/2021 (nhằm ngày 18.6.ÂL Tân Sửu)
tại tư gia ở ấp Thạnh Sơn 4, xã Phước Tân,
huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Hưởng thọ 76 tuổi.

NHẤT TÂM CẦU NGUYỆN HƯƠNG LINH ANH THỊ HOÀNG
VÃNG SANH VỀ MIỀN TỊNH CẢNH

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

———oOo———

Ban Hướng Dẫn GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu
Kính báo.

462 lượt xem