Ban Hướng Dẫn GĐPT Lâm Đồng
Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Tấn
Vô Cùng thương tiếc báo tin: Huynh Trưởng Cấp Tấn GĐPTVN Không Liên – Nguyễn Thị Diệu
Nguyên Phó ban đặc trách ngành nữ GĐPT Đức Trọng Lâm Hà
Nguyên Liên Đoàn Trưởng Nữ GĐPT Liên Hoa
Sinh năm : 1935(Ất Hợi)
Đã xã bỏ báo thân lúc 21h45 phút ngày 03/07/2021 (nhằm ngày 24/05/Tân Sửu)
Thượng Thọ: 86 tuổi
Nguyện Cầu Chị Nương Bóng Thuyền Từ Đức Từ Phụ A Di Đà Vãng Sanh Về Cõi Cực Lạc !
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A DI Đà Phật !

1326 lượt xem