ĐỜI LAM PHỤNG SỰ

Nhạc tưởng niệm Cố Huynh Trưởng GĐPTVN
Nguyên Mẫn – Lê Viết Lâm, GĐPTVN Tại Úc Đại Lợi.

Nhạc và lời: Đức Quảng
Hòa âm: Hưng Việt
Trình bày: Viên Dung và nhóm Lam Ca GĐPT.

oOo

610 lượt xem