TIỄN ANH MÙA THU CUỐI
Nhạc tưởng niệm Cố Huynh Trưởng GĐPTVN
Thị Hoàng – Nguyễn Duy Lô
Thơ: Tâm Hoài.
Ký âm & Trình bày: Viên Dung.

Bài thơ phổ nhạc:

1963 lượt xem