LỄ TƯỞNG NIỆM
CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN MINH

Nguyên Quyền Viện Trưởng Viện Hóa Đạo
Nguyên Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

Trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh Lễ Tưởng Niệm Cố Hòa Thượng đạo hiệu thượng THIỆN hạ MINH, nguyên Quyền Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, nguyên Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất được long trọng cử hành trực tuyến trên hệ thống internet vào lúc 19g00 ngày 20/10/2021 (nhằm ngày 15.9.Tân Sửu).

Tham dự buổi lễ gồm toàn thể Ban Hướng Dẫn GĐPT Quảng Đức – Sài Gòn và Hội Đồng Huynh Trưởng các cấp cùng Huynh Trưởng, Đoàn Sinh các đơn vị GĐPT trực thuộc.

Dù phải tổ chức trực tuyến, trong một giờ đồng hồ trên không gian mạng, buổi lễ Tưởng Niệm ân sư đã diễn ra với đầy đủ các nghi thức truyền thống Gia Đình Phật Tử và kết thúc viên thành vào lúc 20g00 cùng ngày.

Tin – Ảnh: CTV Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế Giới tại Quảng Đức – Sài Gòn.

333 lượt xem